Skip to content
Home » sustanbolin 250

sustanbolin 250

Description
Chemical Name: Testosterone Propionate, Testosterone Phenylpropionate, Testosterone Isocaproate, Testosterone Decanoate, Mix of Testosterone
Sustanbolin 250 – It is a mixture of testosterone esters consist of 4 testosterones. Beauty of this drug is designed to provide a fast yet extended release of testosterone. The propionate and Phenyl propionate esters are much faster utilized, releasing into circulation within the 1st 4 days. The other 2 esters are much slower to release and stay in the body for about 2 – 3weeks.
Sustanbolin is a strong anabolic with pronounced androgenic activity. This is used for bulking cycle. Gains in strength and muscle mass. It does convert to estrogen as it is the nature of testosterone, but it is more tolerable than cypionate and enanthate.

Sustanbolin 250 – Това е смес от тестостеронови естери, състояща се от 4 тестостерона. Красотата на това лекарство е предназначена да осигури бързо, но удължено освобождаване на тестостерон. Естерите на пропионат и фенил пропионат се използват много по-бързо, като се освобождават в обращение в рамките на 1-ви 4 дни. Другите 2 естера се отделят много по-бавно и остават в тялото за около 2 – 3 седмици. Сустанболинът е силен анаболен продукт с изразена андрогенна активност. Това се използва за цикъл на натрупване. Покачване на сила и мускулна маса. Той се превръща в естроген, тъй като е природата на тестостерона, но е по-поносим от ципионат и енантат.